Eiker Regnskapsdata

Om Oss

Vi er pr i dag 3 ansatte som  jobber full tid. Til sammen fører vi regnskap for ca 200 små og mellomstore bedrifter i nærmiljøet. Kundegruppen er f.eks: lastebileiere, snekkere, bønder, gårdsysteri, fellesfjøs, fiskeforedling, ulike konsulenter, tømrerfirma, elektrikere, bilforretninger, betongblanderi m.fl.

Vi bruker datasystemet Duett på alle regnskap. Årsoppgjørene blir utført i Duett.
Vi søker ellers mye nyttig informasjon hos Regnskap Norge og Norges Bondelag sin serviceavdeling. Her er det muligheter til å få hjelp til de fleste spørsmål innen regnskap, skatt og ellers andre juridiske spørsmål som skulle dukke opp.
Gjennom vårt medlemskap i Skattebetalerforeningen har vi også tilgang til mye nyttig informasjon og kan også hente hjelp til vanskelige problemstillinger. I tillegg er vi medlemmer av Økonomiforbundet. Dette er en fagorganisasjon for regnskapsførere.

Skulle du ha behov for noen av våre tjenester håper vi du tar kontakt!

Kontakt Oss